Εργαστήριο

Οι άνθρωποι του εργαστηρίου μας -μέλη της οικογένειας της επιχείρησης- ακολουθούν και αυτοί από γενιά σε γενιά την τέχνη του χειροποίητου.
Η τεχνολογία είναι κάτι που αξιοποιούμε αλλά κυρίως σε άλλους τομείς. Στο εργαστήριό μας πρώτο λόγο έχει το «μεράκι» και οι παραδοσιακές ραφτάδικες μέθοδοι έναντι της μαζικής παραγωγής.
Προσεγγίζουμε το κάθε ρούχο ξεχωριστά με αγάπη και σχολαστικότητα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες του εκάστοτε πελάτη εμποτίζοντας στο διαχρονικό αυτό αντικείμενο ένα κομμάτι της ψυχής μας.